Recent News
เด็กจบใหม่ ต่อรองเงินเดือนอย่างไรให้ได้เท่าที่หวัง

      สำหรับนักศึกษาที่จบใหม่ เมื่อถึงเวลาหางานทำ เราเองก็ต้องอยากได้งานที่เหมาะสมกับการเรียนของเราที่จบมาอย่างยากลำบากย่อมมีความคาดหวังจะได้สิ่งแวดล้อมดีๆ เพื่อนร่วมงานดีๆ และที่สำคัญเงินเดือน ค่าตอบแทนต่างๆ และสวัสดิการดิการที่ดี  แต่ว่าคำว่าเด็กจบใหม่อาจจะมีฐานเงินเดือนตรงนั้นอยู่แล้ว ที่เด็กจบใหม่ไม่สามารถต่อลองให้ได้มากกว่านั้นได้ ต่อให้เราเป็นคนที่เรียนเก่ง เพราะก็ถือว่ายังแพ้คนที่มีประสบการณ์ทำงานสูงๆ วันนี้เราจึงมำคำแนะนำมาให้ทุกคนกันว่า จะสามารถต่อรองเงินเดือนให้ได้สูงๆ ต้องทำอย่างไร

      1. เราต้องเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ความรู้ความสามารถของตนเองก่อน ต้องหาจุดเด่น จุดด้อย หากเรามีจุดเด่นอะไรให้นำเสนอออกมา เช่น เก่งภาษา เก่งด้านการวางแผน สามารถใช้โปรแกรมออกแบบได้อย่างคล่องแคล่ว สำหรับจุดด้อย ให้นำเสนอตามความเป็นจริง หากแต่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการปรับปรุงแก้ไข เช่น ไม่ค่อยเก่งเรื่องคำนวน แต่ตอนนี้กำลังศึกษาเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี เป็นต้น

      2. เราต้องสำรวจอัตราเงินเดือนมาตรฐานในตำแหน่งที่ต้องการสมัคร จากนั้นก็หาข้อมูลของบริษัทที่จะไปสมัคร ลองดูผลิตภัณฑ์ การดำเนินงานในตำแหน่งดังกล่าว ดูความก้าวหน้าในอาชีพ ความมั่นคง และผลประกอบการต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจ และมีน้ำหนักในการต่อรองมากยิ่งขึ้น

      3. จัดทำ Resume (ประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน) ให้ดูกระชับ มีข้อมูลครบถ้วนชัดเจน น่าเชื่อถือ เป็นมืออาชีพ และน่าสนใจ โดยกำหนดเพดานเงินเดือนที่สูงที่สุด ที่คาดว่าเมื่อบริษัทต่อรองแล้วสามารถรับได้ ของตำแหน่งงาน ในบริษัทที่จะไปสัมภาษณ์ (ทั้งนี้ ให้อ้างอิงจากข้อมูลของฐานเงินเดือน ตามที่ได้ไปศึกษามาแล้ว)

      4. เมื่อผ่านขั้นตอนการสัมภาษณ์ หากบริษัทสนใจ ย่อมเกิดการต่อรองเงินเดือนและค่าตอบแทนกันขึ้น ทั้งนี้หากบริษัทให้น้อยกว่าที่ขอไว้ ผู้สมัครงาน อาจหยิบยกเหตุผลโดยให้ความสนใจกับตำแหน่งงานที่ได้รับ ความสามารถและความตั้งใจในการทำงาน แต่ด้วยค่าครองชีพในปัจจุบัน จะเป็นไปได้หรือไม่ ที่จะสามารถให้เงินเดือนและค่าตอบแทนตามที่ระบุไป (หรือลดลงนิดหน่อย ตามที่เห็นสมควรรับได้)

      หากไม่ได้จริงๆ ตามที่ขอไป อาจขอเวลาในการพิจารณาใหม่ ทั้งนี้การขอเงินเดือนในแต่ละที่นั้น ควรคำนึงถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิ ค่าเดินทาง ค่าครองชีพ ค่าออกไปพบลูกค้า ค่าเครื่องแบบการทำงาน รวมถึงผลตอบแทนอื่นๆ ที่ได้รับ อย่างค่า OT ค่าเบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน โบนัส หรือโอกาสในการอบรม ดูงานอื่นๆ ประกอบกันไปด้วย และหากได้งานดีๆ แล้ว ก็อย่าลืมตั้งใจทำงาน เก็บเกี่ยวประสบการณ์ เพื่อความก้าวหน้า และเพิ่มโอกาสดีๆ ให้กับตนเองในอนาคตด้วย

News Reporter